NATJECANJA U 2019. godini EKIPNO

ŽUPANIJSKA LIGA

Red. br.
EKIPA
I. kolo II. kolo III. kolo IV. kolo V. kolo VI. kolo
UKUPNO
TOMAŠ      14.04.2019.
GAREŠNICA 05.05.2019.
GRUBIŠNO POLJE 12.05.2019
SEVERIN 16.06.2019.
DARUVAR 23.06.2019.
ROVIŠĆE  01.09.2019.
                             
 
bod
grama
bod
grama
bod
grama
bod
grama
bod
grama
bod
grama
bod
težina
PLASMAN
 
                           
1
Toplica Daruvar
1
11.440
1
19.100
2
21.650
1
32.955
4
62.690
3
7.790
12
155.625
1
2
Česma Bjelovar
5
12.040
2
17.850
6
12.310
2
13.480
1
99.050
4
7.120
20
161.850
2
3
Udica Grubišno Polje
2
25.500
5
15.650
3
21.470
3
14.155
7
30.930
2
7.770
22
115.475
3
4
Bjelovar, Bjelovar
9
4.360
8
11.940
5
16.130
4
11.950
5
46.200
1
8.770
32
99.350
4
5
Gradina Šandrovac
8
3.730
9
9.610
1
23.540
8
8.600
2
78.870
6
13.580
34
137.930
5
6
Štuka Čazma
3
11.380
6
14.620
8
8.950
7
12.955
9
25.020
8
4.970
41
77.895
6
7
Ilova Garešnica
4
6.000
3
17.030
12
0
6
22.060
12
0
5
6.380
42
51.470
7
8
Klen Velika Trnovitica
7
4.510
7
13.270
7
15.470
5
10.550
6
40.910
12
0
44
84.710
8
9
Šaran Gar.Brestovac
11
3.950
4
16.740
4
14.190
11
4.670
10
17.980
12
0
52
57.530
9
10
Ribić Rovišće
6
7.890
11
6.220
12
0
9
7.060
8
30.740
7
5.710
53
57.620
10
11
Slavija Severin
10
3.650
10
7.650
12
0
10
5.750
3
70.010
9
4.870
54
91.930
11