NATJECANJA KROZ 2019.GODINU

- na natjecanju Šaranske lige u 2019. Godini natjecalo se 7 ekipa iz naše županije u 5 kola

KONAČNI POREDAK
1-šrd"Slavija "Severin
2-šrd"Udica" G.Polje
3-šrd"Šok lider" Pajin vir
4-šrd "Ilova" Garašnica
5-šrd"Toplica " Daruvar
6-šrd"Gradina " Šandrovac
7-šrd"Amur" Narta

POREDAK PO KOLIMA
1 KOLO
1. šrd Slavija  Severin
2. šrd Udica G. Polje
3. šrd Amur Narta
4. šrd Shock leader
5. šrd Toplica Daruvar
6. šrd Šandrovac
7. šrd Ilova Gljive
Ukupna težina  934,30 kg
Komada 103
Najveća riba – šaran, Damir Bošković 15,48 kg

2 KOLO 
1. šrd Šandrovac
2. šrd Toplica Daruvar
3. šrd Ilova Gljive
4. šrd Slavija  Severin
5. šrd Pajin Vir, Narta
6. šrd Amur Narta
7. šrd Udica G. Polje
Ukupna težina  1301,88 kg
Komada 212
Najveća riba – šaran, Bruno Kovačić 18,06 kg

3 KOLO 
1. šrd Slavija  Severin
2. šrd Ilova Garešnica
3. šrd Udica G. Polje
4. šrd Pajin Vir, Narta
5. šrd Amur, Narta
6. šrd Šandrovac
7. šrd Toplica Daruvar
Ukupna težina  571,39 kg
Komada 108
Najveća riba – šaran, Hrvoje Hrubi 20,07 kg

 

4 KOLO 
1. šrd Slavija  Severin
2. šrd Pajin Vir, Narta
3. šrd Toplica Daruvar
4. šrd Udica G. Polje
5. šrd Amur, Narta
6. šrd Ilova Garešnica
7. šrd Šandrovac
Ukupna težina  528,62 kg
Komada 121
Najveća riba – šaran, Nenad Bećiri 12,72 kg

 

5 KOLO 
1. šrd Udica G. Polje
2. šrd Pajin Vir, Narta
3. šrd Slavija  Severin
4. šrd Šandrovac
5. šrd Ilova Garešnica
6. šrd Toplica Daruvar
7. šrd Amur, Narta
Ukupna težina  1940 kg
Komada 212
Najveća riba – šaran, Ivica Ćurić 19,40 kg