Z A P I S N I K

Godišnja Skupština, Bjelovar, 17:00, 03. 05. 2019. godine

DNEVNI RED

 1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izvješće o radu (materijali u privitku), rasprava i usvajanje
 4. Financijsko izvješće (materijali u privitku),  rasprava i usvajanje
 5. Izvješće Nadzornog odbora, rasprava i usvajanje
 6. Rezultati natjecanja u 2018. (materijali u privitku), lov ribe, šaranaši
 7. Rebalans Plana rada i Financijskog plana za 2019. (materijali u privitku)
 8. Plana rada i Financijski plan za 2020. (materijali u privitku)
 9. Podjela nagrada za natjecanja u 2018.
 10. Razno
 11. Domjenak

 

AD-1) Skupštinu je otvorio predsjednik Vladimir Sever.
Skupština ima 9 članova. Svaka članica ima jednog delegata na svakih 100
započetih članova, (ČA-3, GA-3, GP-2, DA-1)
Nazočno je    članova. Kvorum postoji, što je dovoljno za redovni rad Skupštine
( potrebna je 1/2 članova).
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD-2)  Za zapisničara je predložen  Slavko Bejuk, a za dva ovjerovitelja: Predrag Živković i
Siniša Mrkša. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

AD-3) Svi skupštinari su dobili materijale za Skupštinu na vrijeme.
Izvješće o radu iznio je  predsjednik – Vladimir Sever  (prilog)
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

 AD-4) Financijsko izvješće iznio je  predsjednik – Vladimir Sever  (prilog)
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

AD-5) Izvješće Nadzornog odbora iznio je predsjednik NO (prilog)
Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

AD-6) Rezultate natjecanja je prezentirao predsjednik.

 AD-7) Rebalans Plana rada i Financijskog plana za 2019. (materijali u privitku)
Prihvaćeno jednoglasno.

AD-8) Plana rada i Financijski plan za 2020. (materijali u privitku)
Prihvaćeno jednoglasno.
Prihvaća se da 5 članova ZŠRUD Bjelovar u Skupštinu ŽŠRSB.
U Skupštinu županijske športske Zajednice umjesto Darko Sedlar imenuje se Marijan Žugović.
Za novi saziv Povjerenstva za polaganje ribičkih ispita, ŠRD Toplica Daruvar će predložiti novog
člana. To su: Vladimir Sever, Robert Stari, Slavko Bejuk, Zdeslav Bukač i Krešimir Drašner.

AD-9) Nagrade najuspješnijima u 2018., uručio je predsjednik.

AD-10) Ribički ispiti će se održati u Garešnici 17.05.2019. u 18 sati.
Uskoro će se mijenjati uvjerenja o položenom ribičkom ispitu, a od tih sredstava će se
urediti  prostor i oprema za potrebe saveza.
Skupština predlaže i usvaja prijedlog da kandidat za predsjednika HŠRS-a bude
Vladimir Sever.

Radni dio Skupštine je završio u 18:00.

Zapisničar:­­­­­­­­­­­­ Slavko Bejuk

 

Ovjerovitelj zapisnika:

 1. Predrag Živković, 2. Siniša Mrkša

Predsjednik saveza:
Vladimir Sever